Program MALUCH+ 2021

  1. Dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa

  2. Program MALUCH+ 2021

  3. Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku oaz u dziennego opiekuna

  4. Dofinansowanie: 43 200 zł

  5. Całkowita wartość zadania: 43 200 zł

  6. Zadanie realizowane jest z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie określonym w Programie Maluch+