Zapisy i opłaty

Od maja 2022 w przedszkolu powitamy dzieci w wieku od 3 lat, w przypadku wolnych miejsc przyjmujemy dzieci od 2,5 lat.

Zapisy do Przedszkola prowadzone będą cały rok, w miarę wolnych miejsc.

Aktualnie prowadzimy rekrutację do nowej grupy 3-6 latków, która ruszyła w maju 2022.

Aby zapytać o miejsce w przedszkolu prosimy wypełnić poniższy formularz kontaktowy lub skontaktować się z nami telefonicznie 507 960 761 lub mailowo: gdansk@teczamontessori.pl

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

01.

Zgłoszenie dziecka – wypełnienie formularza zapisu przez stronę internetową i elektroniczne przesłanie go

Karta Zgłoszenia do Przedszkola

Aby wysłać formularz oraz śledzić postępy Rekrutacji, należy po wypełnieniu formularza expresowo zarejestrować się w aplikacji LiveKid, a następnie przy użyciu podanego w formularzu adresu e-mail i hasła, będzie można się bezpiecznie logować

02.

Zaproszenie przez dyrekcję na spotkanie informacyjne, wraz z dzieckiem (spotkanie organizacyjne)

03.

Przekazanie informacji o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do przedszkola

Spotkanie w celu podpisania umowy pomiędzy przedszkolem a Rodzicami

04.

Wpłata wpisowego przez Rodziców, oczekiwanie na pierwsze przyjście pociechy do przedszkola 😉

Chcąc zapisać do przedszkola dziecko z niepełnosprawnością, rodzice są zobowiązani do przekazania informacji na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Rodzice przy zapisie zobowiązani są okazać oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Od roku szkolnego 2016/2017 dzieci z orzeczeniem mogą uczęszczać do przedszkola do dziewiątego roku życia.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt mailowy: gdansk@teczamontessori.pl

oraz zgłoszenia przez formularz rekrutacyjny.

Opłaty

Wpisowe jednorazowe podczas zapisu dziecka 700 zł (bezzwrotne)

Opłata miesięczna 1200 zł (płatna cały rok)

Rabat dla rodzeństwa – ulga 200 zł na drugie i każde kolejne dziecko, przy uczęszczaniu w tym samym czasie rodzeństwa do naszej placówki (w tym do żłobka)

Dzienna stawka żywieniowa 16,20 zł, diety eliminacyjne 20,20 zł

Pozostałe koszty:

Wyprawka coroczna 700 zł – koszt wyprawki na każdy rok szkolny – przeznaczona przede wszystkim na doposażenie klasy w pomoce montessori stricte przedszkolne oraz na materiały plastyczne i inne przyrządy do prac z dziećmi  – opłacana przez rodziców na początku każdego roku szkolnego (we wrześniu).

Czesne obejmuje oprócz podstawowego programu edukacyjnego zajęcia dodatkowe wg programu t.j. j. angielski, rytmikę oraz dogoterapię.

Przedszkole czynne jest cały rok szkolny, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący, tj. 2 tygodniowej przerwy technicznej w okresie wakacyjnym, 24 grudnia w Wigilię oraz w dni pomiędzy ustawowymi świętami – dokładne daty podajemy do wiadomości najpóźniej z końcem września każdego roku przedszkolnego, na cały rok z góry.