Zapisy i opłaty

Od maja 2022 w przedszkolu powitamy dzieci w wieku od 3 lat, w przypadku wolnych miejsc przyjmujemy dzieci od 2,5 lat.

Zapisy do Przedszkola prowadzone będą cały rok, w miarę wolnych miejsc.

Aktualnie prowadzimy rekrutację do nowej grupy 3-6 latków, która ruszyła w maju 2022.

Aby zapytać o miejsce w przedszkolu prosimy wypełnić poniższy formularz kontaktowy lub skontaktować się z nami telefonicznie 507 960 761 lub mailowo: gdansk@teczamontessori.pl

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

01.

Zgłoszenie dziecka – wypełnienie formularza zapisu przez stronę internetową i elektroniczne przesłanie go

Karta Zgłoszenia do Przedszkola

Aby wysłać formularz oraz śledzić postępy Rekrutacji, należy po wypełnieniu formularza expresowo zarejestrować się w aplikacji LiveKid, a następnie przy użyciu podanego w formularzu adresu e-mail i hasła, będzie można się bezpiecznie logować

02.

Zaproszenie przez dyrekcję na spotkanie informacyjne, wraz z dzieckiem (spotkanie organizacyjne)

03.

Przekazanie informacji o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do przedszkola

Spotkanie w celu podpisania umowy pomiędzy przedszkolem a Rodzicami

04.

Wpłata wpisowego przez Rodziców, oczekiwanie na pierwsze przyjście pociechy do przedszkola 😉

Chcąc zapisać do przedszkola dziecko z niepełnosprawnością, rodzice są zobowiązani do przekazania informacji na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Rodzice przy zapisie zobowiązani są okazać oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Od roku szkolnego 2016/2017 dzieci z orzeczeniem mogą uczęszczać do przedszkola do dziewiątego roku życia.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt mailowy: gdansk@teczamontessori.pl

oraz zgłoszenia przez formularz rekrutacyjny.

Opłaty

Wpisowe jednorazowe podczas zapisu dziecka 700 zł (bezzwrotne)

Opłata miesięczna 1500 zł (płatna cały rok)

Rabat dla rodzeństwa – ulga 200 zł na drugie i każde kolejne dziecko, przy uczęszczaniu w tym samym czasie rodzeństwa do naszej placówki (w tym do żłobka)

Dzienna stawka żywieniowa 18,30 zł, diety eliminacyjne 20,20 zł

Pozostałe koszty:

Wyprawka coroczna 700 zł – koszt wyprawki na każdy rok szkolny – przeznaczona przede wszystkim na doposażenie klasy w pomoce montessori stricte przedszkolne oraz na materiały plastyczne i inne przyrządy do prac z dziećmi  – opłacana przez rodziców na początku każdego roku szkolnego (we wrześniu).

Czesne obejmuje oprócz podstawowego programu edukacyjnego zajęcia dodatkowe wg programu – j. angielski, rytmikę.

Przedszkole czynne jest cały rok szkolny, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący, tj. 2 tygodniowej przerwy technicznej w okresie wakacyjnym, 24 grudnia w Wigilię oraz w dni pomiędzy ustawowymi świętami – dokładne daty podajemy do wiadomości najpóźniej z końcem września każdego roku przedszkolnego, na cały rok przedszkolny z góry.