Chore dziecko

Każdemu z nas zależy na tym, aby Państwa pociechy były w przedszkolu zdrowe i szczęśliwe. Ze względu na to prosimy Rodziców o przestrzeganie kilku obowiązujących u Nas zasad:

1. Nie przyprowadzajcie do placówki chorych dzieci! Lepiej zatrzymać dziecko przez kilka dni w domu, niż przyprowadzić je do placówki chore, co może spowodować nie tylko pogorszeniem jego stanu zdrowia, ale też zarażeniem innych dzieci i zafundowanie kłopotów kolejnym Rodzicom.

 

2. W przypadku wystąpienia u przebywającego w placówce dziecka wyraźnych objawów chorobowych, natychmiast zawiadamiamy o zaistniałej sytuacji. Wtedy jak najszybciej odbierzcie pociechę z placówki, bo nie podajemy żadnych leków (nawet przeciwgorączkowych!), a szybka interwencja ma duże znaczenie.

 

3. Wszystkie choroby zakaźne stwierdzone u dziecka zgłaszajcie opiekunom lub dyrekcji placówki. Dzięki temu będziemy mogli zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i zwrócimy uwagę innych Rodziców na charakterystyczne objawy, które mogą wystąpić u ich pociech.

 

4. Koniecznie zgłaszajcie opiekunom wszystkie urazy, do których doszło w domu, nawet jeśli miało to miejsce kilka dni przed przyjściem do placówki. Objawy po urazach głowy (nudności, zawroty głowy, utrata świadomości) mogą wystąpić nawet do kilku dni po urazie i opiekunowie muszą wiedzieć co dzieje się z dzieckiem, aby prawidłowo zareagować.

 

5. Nie bójcie się zwrócić uwagę innym Rodzicom, gdy zaobserwujecie w szatni, że ich dziecko jest wyraźnie chore (np. brzydko kaszle). Tym sposobem zapobiegniecie wzajemnemu zarażaniu się dzieci.

 

6. Pani Dyrektor wydaje na prośbę rodzica zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka, które jest potrzebne do uzyskania bezpłatnego szczepienia przeciw ospie wietrznej.