Zajęcia w Przedszkolu

Zajęcia podstawowe w przedszkolu

W ramach podstawowego programu objętego czesnym miesięcznym w naszym przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia:

 • zajęcia edukacyjne (codziennie)
 • rytmika
 • j.angielski
 • logopedia
 • zajęcia z dogoterapii
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia relaksacyjne
 • praca indywidualna z dziećmi
 • zajęcia matematyczne, ekologiczne, twórcze, rozwijające umiejętności kreatywnego myślenia, zwiększające wiedzę o świecie oraz wzbogacające zasób słownictwa
 • spotkania z psychologiem.

Ponadto do tradycji przedszkola należy organizowanie:

 • Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Ojca i Dziecka (Dzień Rodziny)
 • Spotkania Wielkanocnego
 • Spotkania z Mikołajem, Wspólnego Kolędowania
 • Zabawy karnawałowej

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu:

 • taniec
 • ceramika
 • indywidualne zajęcia logopedyczne
 • teatrzyki, pokazy artystyczne