Plan dnia

Dzień w żłobku

07:00 – 08:30 witamy nasze Maluchy, wspólnie się gimnastykujemy i bawimy na dużej sali

08:30 – 9:10 przygotowujemy i jemy śniadanie, ćwiczymy Życie Codzienne wg. M. Montessori, myjemy ząbki

9.10 – 10.00 zajęcia w grupach:

– praca indywidualna z materiałem z działów Życie Codzienne, Sensoryka, Język, Matematyka, Kultura

– zorganizowane zajęcia rozwojowe/dodatkowe (jedynie angielski w godzinach 10.00-10.20)

10:00 – 11:20 pobyt w ogrodzie lub spacer (w razie bardzo brzydkiej pogody – pobyt na sali)

11:20 – 12:00 zupka, II danie, czynności higieniczne

12:00 – 14:15 odpoczynek (dzieci śpią tak długo, jak potrzebują)

14:15 – 15:00 podwieczorek, czynności higieniczne

15:00 – 16:00 zajęcia aktywno-twórcze, indywidualna aktywność dzieci, zabawy w ogródku lub na sali

16:00 – 17.00 dodatkowe zajęcia świetlicowe, na dużej sali lub w ogródku

 

Adaptacja

W pierwszych dniach pobytu dziecka w żłobku towarzyszy mu rodzic. Czas ten dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Właściwa adaptacja oraz budowanie relacji pomiędzy dzieckiem a grupą i wychowawcami rozpoczyna się wraz z opuszczeniem sali przez rodzica.

Dziecko buduje swoje zaufanie na zaufaniu rodzica. Jeżeli rodzic nie waha się pozostawić dziecko pod opieką nauczyciela, również dziecko nie zawaha się zaufać nauczycielowi. Zadaniem wychowawców jest ścisła współpraca z rodzicami w tym okresie, której celem jest minimalizacja stresu i zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa.