REKRUTACJA

Rekrutacja: od dnia 01.03.2019 do 31.03.2019

Wyniki rekrutacji: do 30.04.2019 r.

  • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – do wglądu w placówce
  • Umowa uczestnictwa w projekcie – do wglądu w placówce

Wstępna Karta Zgłoszenia do wypełnienia w zakładce O Nas – Rekrutacja – Karta Zgłoszenia (na drugiej stronie wybieramy opcję: GRUPA z projektu aktywizacji osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy).